Bättringsarbete

Då har jag börjat ta tag i att “fixa till” alla små skador och skavanker som antingen inte blev fixade eller jag själv orsakade under tiden jag renoverade. Det är inga stora saker men de tar sin lilla tid ändå. Denna helg har mest varit förberedelser och det är först nästa helg som jag faktiskt kommer att få dem att se snygga ut. Ironin är att i nio fall av tio är det endast jag som kommer att märka av dem.

Hela helgen gick inte bara till för detta fixandet utan jag är nu även mitt uppe i min kurs för statistikprogrammering, och lite blodad tand har jag fått. Kanske inte så mycket för R, men rent generellt. Önskar nu bara att jag hittade eller kom på något projekt som jag kunde bita i. Något som kräver lite eftertanke och uppfinningsrikedom.