Slut i rutan

Look, it’s been swell, but the swelling’s gone down…

No more bottles of beer on the wall, no more bottles of beer.

Ja, då var detta jobbet över och det bär iväg mot nästa. Det har varit slitsamt men jag har lärt mig mycket på vägen och träffat en hel del roliga och trevliga människor. Facit blir två år och 25 dagar som anställd vid Sydvaranger Gruve och just nu känns det som precis lagom långt. För på två år har jag uppnått väldigt mycket. Jag har bl.a. blivit helt fri från min studieskuld, lärt mig två olika filter från olika leverantörer utan och innan, satt samman många olika policy dokument för både internt bruk men kanske främst för myndigheter som Klif och NVE. Det är bara ett litet axplock av saker som jag får med mig härifrån. För att inte glömma alla kollegier som jag förhoppningsvis kan fortsätta hålla kontakten med.

Det som inte gått så bra är att min kropp inte har klarat av detta med att jobba i rotation på 14 dagar med jobb följt av 14 dagar med ledigt. Något som jag nu skall ta tag i när jag återgår till ett mer normalt arbete så muskelstyrkan arbetas upp igen och vikten går ner.

Hemresan nu blir till en tom lägenhet i Luleå för att relativt snabbt ladda för nedresan till den lägenhet där alla mina saker befinner sig i en ny stad. Det blir helt enkelt ett nytt äventyr, men denna gång i Sverige!