Nagelbitningen fortsätter

Här trodde man det var över, men så händer det oväntade: budgivningen på lägenheten “startas om” då högsta budgivaren drog sig ur. Så nu är man åter igen högsta budet. Om detta vore Twitter så skulle en hashtag in här, men då jag endast bloggar så får det vara. Nervositeten är dock väldigt hög just nu….