Färdig och klar

Om inget extremt förändras så är jag färdig och klar med CAMM’s hemsida, dvs att jag har fått upp den och konfigurerat den så som det var tänkt. Det är ju dock endast mina tankar om hur det skall vara, så jag väntar på de från Pär också. Nu börjar nämligen det extremt roliga spelet What if… där jag försöker komma på så många olika användarscenarion och andra sätt som på något sätt inte fungerar som det är tänkt. Problemet med det spelet är att det inte går att bestämma en tid som man sitter och “spelar” utan det är saker som spontant hoppar in i skallen som måste testas.

Inte för att jag tror det är något enormt som kommer att fälla det hela, men det är ju alltid trevligt att vara förberedd när The Boss frågar.