Världen går under.

Jag kan acceptera bankernas kreditkriser, stigande arbetslöshet och ett konstant stigande pris i butikerna. Det rör mig inte så mycket, för världen kommer ändå finnas kvar, på något sätt. Så varför går världen under då? Jo. Det beräknade kilopriset på te kommer nästa år att stiga med 15-20%!!! Detta, mitt livsvatten! Så nu får jag be alla barn att hålla för öronen då det som kommer nu är långt ifrån rumsrent.

[SPEAKING GALACTIC LANGUAGE]


Så. Nu var det sagt.

Nu skall jag fortsätta döda lite rymdpirater i Metroid Prime 3.