Another one bites the dust.

Har gått och våndats över om jag vill kolla vad jag fick på min stålmetallurgi tenta. Om jag klarade den eller inte. Om jag missade den så finns det en risk att jag kanske skulle bli för upprörd och missa tentan på måndag nästa vecka. Men efter lite liggande i soffan så tog jag chansen, då jag mer och mer började tänka på den gamla tentan än plugga in det som behövs för nästa tenta.

Dock var det goda nyheter! Jag klarade min stålmetallurgitenta, vilket i praktiken nu innebär att jag klarat av “vidareutbildningen”/”avslutningskurserna” eller “avslutningen” beroende på vilket system man går efter. Så nu är det bara min grundutbildning som måste bli klar för att jag skall kunna börja på min doktorandtjänst. Det har viskats lite om den 1 April som startdatum från min handledare, vilket gör att jag under Lp3 måste klara 4 tentor. Inte helt enkelt, men förhoppningar om snabba rättningar mm så kanske det går ändå. Gäller bara att fokusera.