One down

Turligt nog när jag kom på plats idag så var det fixat att jag fick skriva tentan, vilket även betyder att jag om 4 dagar kan skriva nästa tenta också. Men idag gick det väldigt bra vad det gäller tentan. 1,5 timme totalt spenderades på tentan på 3 av 5 uppgifter som jag klarade utan problem. Det bör kanske noteras att jag endast skulle skriva mekanikuppgifterna vilket var 3 till antalet. Så om det jag inte gjort något massivt fel så kommer jag att ha 10p + 1 bonus poäng på tentan, vilket summeras till mitt resultat förhoppningsvis blir 11p/10p vilket i gamla termer gör att jag får en 6:a på tentan.

Nu blir det dock att lägga denna triumf snabbt bakom mig och fokusera på nästa tenta, Stålmetallurgi, vilken inte är lika lätt.

1 comment

    • MrCrazy on October 24, 2008 at 18:01

    go linus go go go!!! rack ’em up and smack ’em down!

Comments have been disabled.